Rownd 11 Guinness PRO14: Y diweddaraf o ranbarthau Cymru

Anna Egan
14 February 2020

Share this article

Gyda dwy rownd o’r Chwe Gwlad wedi ei chwarae, mi fydd ffocws cefnogwyr rygbi Cymru yn dychwelyd i’r Guinness PRO14 unwaith eto’r penwythnos yma. Wedi i holl dimoedd y gynghrair gael mwynhau ychydig o orffwys a’r chwaraewyr gael manteisio ar y cyfle i ddychwelyd i ffitrwydd, mi fydd pedwar rhanbarth Cymru yn anelu i gychwyn y cyfnod hollbwysig yma yn gryf, gan obeithio gwella ar eu perfformiadau yn y 10 rownd gyntaf.

 

Dydd Sadwrn 15 Chwefror

 

Scarlets v Caeredin  (15.00 – i’w weld am 15.40 ar ddydd Sul 16 Chwefror ar S4C)

 

Heb os, mae hon yn gêm gwbl dyngedfennol yn Adran B y Guinness PRO14, wrth i’r tîm sydd yn yr ail safle groesawu’r tîm sydd ar y brig, Caeredin, i Barc y Scarlets. Allan o’r saith tîm yn yr adran, mae chwech ohonynt yn y ras i hawlio lle yn y tri safle uchaf. A gyda lle yn rowndiau terfynol y gystadleuaeth, yn ogystal â mynediad i gystadleuaeth Cwpan y Pencampwyr Ewrop y tymor nesaf, mae’r lot fawr yn y fantol i’r timoedd yma.

 

Ffactor arall fydd yn amhosib i’w anwybyddu yn ngemau’r penwythnos yma yw’r tywydd. Mae’r rhagolygon yn darogan y bydd Storm Dennis, a’i wyntoedd cryfion a chawodydd trwm, yn cyrraedd gorllewin Prydain ar brynhawn dydd Sadwrn. Fel y gwelsom yn y Chwe Gwlad y penwythnos diwethaf, mae’r posibilrwydd o weld cicio cywir, leiniau syth a symudiadau pasio deniadol yn mynd allan o’r ffenest yn y fath amodau.

 

Felly, mi fyddech chi’n tybio bod yr amodau yma yn debygol o ffafrio gêm gorfforol Caeredin, yn hytrach na dull chwarae deniadol y tîm gartref. Yr her i’r Scarlets fydd i rwystro blaenwyr anferthol yr Albanwyr a’u herio yn y mannau gosod. Er bod sawl chwaraewr i ffwrdd gyda charfan Cymru, mae Rob Evans ac Aaron Shingler wedi cael ei ryddhau ar gyfer y gêm yma, sy’n hwb sylweddol i dîm Brad Mooar.

 

 

Gweilch v Ulster  (17.15 – YN FYW ar S4C)

 

Ar ôl hanner cyntaf hunllefus yn nhymor y Gweilch, mae’r egwyl diweddar wedi rhoi cyfle i’r tîm orffwys a pharatoi yn feddyliol ac yn gorfforol am weddill y tymor. Gyda un buddugoliaeth yn unig hyd yma, mi fydd yr Ospreyliaid yn benderfynol o wella’u perfformiadau yn ystod ail hanner yr ymgyrch. Mae’n debyg mae’r targed cyntaf fydden nhw’n anelu i gyrraedd fydd i godi oddi ar waelod tabl Adran A.

 

Er bod sawl chwaraewr allweddol i ffwrdd gydag anaf neu yng ngarfan Cymru, mae’r Gweilch yn croesawu Adam Beard, Owen Watkin a Dewi Lake yn ôl, ac mi fydd y garfan yn hapus i weld y triawd yn dychwelyd ar gyfer yr her sylweddol sy’n eu wynebu nos Sadwrn.

 

Yn eistedd yn yr ail safle yn Adran A, mae Ulster yn teithio i Abertawe mewn hwyliau da. Yn ogystal, mae Iwerddon wedi rhyddhau pedwar chwaraewr rhyngwladol yn ôl i’r dalaith, felly mi fydd ganddyn nhw garfan gymharol gryf ar gael ar gyfer y daith. Mae’n amlwg mi fydd y gwynt a’r glaw yn cael effaith difrifol ar y gêm, felly mi fydd rhaid i’r Gweilch geisio cadw hi’n gêm dynn a throsglwyddo’r pwysau ar ysgwyddau’r ymwelwyr, os am iddyn nhw gael unrhyw siawns o ennill.

 

Connacht v Gleision Caerdydd  (19.35 – i’w weld am 22.00 ar nos Lun 17 Chwefror ar S4C)

 

Ymysg y chwe tîm sydd yn y ras am y tri safle uchaf yn Adran B mae Connacht a Gleision Caerdydd, felly mae hon yn gêm fydd y ddau dîm yn awyddus iawn i beidio golli.

 

Mae’r tymor hwn wedi bod yn un siomedig braidd o safbwynt cefnogwyr y Gleision. Mi gafon nhw ddechreuad digon simsan i’r tymor gyda gymaint o chwaraewyr pwysig i ffwrdd yng Nghwpan Rygbi’r Byd. Ond unwaith ddaeth eu chwaraewyr rhyngwladol yn ôl, mi roedden nhw’n fygythiad gwbl wahanol ac yn sgorio ceisiau o bobman, gyda’r triawd ymosodol o Josh Adams, Tomos Williams a Jarrod Evans yn amlwg iawn.

 

Mewn sawl ffordd, mae’r cyfnod yma yn adlewyrchiad o hynny, gyda rhestr hir o chwaraewyr yn absennol gydag anafiadau neu i ffwrdd gyda charfan Cymru. Felly mae’n bwysig bod y Gleision yn dechrau’r ail hanner o’r ymgyrch ar y droed flaen a pheidio disgyn yn bellach tu ôl i’r timoedd sydd uwch eu pennau yn y tabl. Yn anffodus, does yr un gêm hawdd i’w gael oddi cartref yn Galway, felly mi fydd rhaid iddyn nhw fod ar ei gorau i ennill hon.

 

Dreigiau v Benetton (WEDI EU OHURIO / POSTPONED)

Share this article