Rownd 10 Guinness PRO14: Y diweddaraf o ranbarthau Cymru

Adam Redmond
03 January 2020

Share this article

Rownd 10 Guinness PRO14: Y diweddaraf o ranbarthau Cymru

Yng nghyfrolau hanes rygbi Cymru, mi fydd 2019 yn cael ei gofio fel blwyddyn o lwyddiant.

Ond i’r rhanbarthau, doedd fawr ddim rheswm i ddathlu, gyda’r Gweilch yr unig dîm i sicrhau lle yng Nghwpan Pencampwyr Ewrop. Yn bendant, mi fydd y pedwar yn anelu’n uwch yn 2020 – ac mae rheswm i gredu bod hynny o fewn eu cyrraedd.

Dydd Gwener 3 Ionawr

Gleision Caerdydd v Scarlets

(19.35 – i’w weld am 21.05 nos Sadwrn 4 Ionawr ar S4C)

Am sawl rheswm, bydd y gêm dan lifoleuadau Parc yr Arfau nos Wener yn un o’r pwysicaf i Gleision Caerdydd a’r Scarlets y tymor yma. Mae hon yn gêm darbi fydd y ddau dîm yn awyddus i’w hennill ac o fewn gyd-destun y tymor, fe allai canlyniad y gêm gael sgil effeithiau mawr ar drywydd y ddau. Gyda saith pwynt yn gwahanu Munster, ar frig Adran B, a Benetton, sydd yn y chweched safle, mae’n debyg iawn bydd chwe thîm yn cystadlu am y tri safle uchaf, fydd wedyn yn mynd ymlaen i gystadlu yn rowndiau terfynol y gystadleuaeth ar ddiwedd y tymor.

Er dechrau siomedig i’w tymor, mae’r Gleision wedi ennill eu pedwar gêm ddiwethaf yn y Guinness PRO14, gan gynnwys buddugoliaethau yn erbyn y Gweilch a’r Dreigiau dros yr Ŵyl. Nid cyd-ddigwyddiad yw hi fod eu canlyniadau wedi gwella ers i’w sêr rhyngwladol, megis Hallam Amos, Josh Adams, Josh Navidi a Tomos Williams ddychwelyd i’r garfan, ac mae’r pedwarawd disglair wedi eu dewis yn y tîm i ddechrau’r gêm nos Wener.

Mae’n stori digon tebyg i’r Scarlets, gyda sawl wyneb cyfarwydd yn ôl yn y tîm ar ôl serennu yn Siapan, gan gynnwys Ken Owen, Wyn Jones, Jake Ball, Hadleigh Parkes, Gareth Davies a Leigh Halfpenny. Ond wedi dechreuad gwych i’w tymor, gan ennill pump allan o’u chwe gêm gyntaf, mi fydd rhwystredigaeth yn y garfan am eu canlyniadau cymysg dros y ddau fis diwethaf. Felly, mae digon i gefnogwyr y ddau dîm i edrych ymlaen ato yn y gêm fawr yma.

Dydd Sadwrn 4 Ionawr

Dreigiau v Gweilch

(15.00 – i’w weld am 21.00 ar nos Sul 5 Ionawr ar S4C)

Ar ôl trechu’r Scarlets cyn y Nadolig, colli’n dynn oddi gartref yn erbyn y Gleision oedd hanes y Dreigiau ar Ddydd San Steffan. Ond dros yr 160 munud o rygbi, mi fydd cefnogwyr wedi gweld digon i godi eu hyder am weddill y tymor. Mae Taine Basham wedi sefydlu ei hun fel un o hoelion wyth y tîm, gan gyfuno’n wych gydag Aaron Wainwright a Ross Moriarty yn y rheng ôl. Fel ddaru cais Basham brofi yn erbyn y Gleision, mae pac y Dreigiau wedi datblygu’r sgarmes symudol i mewn i dipyn o arf, tra bod eu hamddiffyn wedi gwella’n sylweddol ers tymor diwethaf.

Roedd colli 44-0 ym Mharc y Scarlets yn isafbwynt ar dymor sydd wedi bod yn greulon iawn i gefnogwyr y Gweilch hyd yma. Mae rhestr hir o anafiadau dal i gael effaith difrifol ar ganlyniadau a pherfformiadau’r tîm, heb os, ac ar y funud mae pob gêm yn edrych fel her. Un llygedyn o obaith i’r Ospreyliaid yw bod Rhys Webb wedi cytuno i ail-ymuno’r tymor nesaf. Ond yn y cyfamser, mi fydd chwaraewyr a hyfforddwyr y rhanbarth yn ysu am fuddugoliaeth yn Rodney Parade i ddod â’r rhediad o golledion i ben a rhoi gobaith fod pethau gwell gerllaw.

Share this article