Rownd 7 Guinness PRO14: Y diweddaraf o ranbarthau Cymru

Anna Egan
29 November 2019

Share this article

Rownd 7 Guinness PRO14: Y diweddaraf o ranbarthau Cymru

 

Dydd Gwener 29 Tachwedd

Ulster v Scarlets (19.35 – i’w weld am 15.40 ar ddydd Sul ar S4C)

Gyda thîm Cymru’n herio’r Barbariaid yng Nghaerdydd y penwythnos yma, mae’r rhanbarthau wedi gorfod ymdopi ag wythnos arall heb sawl un o’u sêr rhyngwladol. Er bydd Ryan Elias, Samson Lee, Kieron Hardy a Steff Evans wedi eu siomi nad ydyn nhw wedi eu dewis i’r tîm cenedlaethol, mae hynny’n newyddion da i hyfforddwr y Scarlets, Brad Mooar, sydd wedi dewis y pedwarawd yn ei garfan ar gyfer yr ymweliad i Belfast.

Yn ogystal, bydd y recriwt ail-reng newydd o Tonga, Sam Lousi, yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf dros y Sosban, felly mi fydd yr ymwelwyr yn gobeithio na fydden nhw’n gwneud y daith nôl dros Fôr Iwerddon yn waglaw.

Wedi dwy fuddugoliaeth yn olynol yng Nghwpan Pencampwyr Ewrop, mae Ulster yn paratoi am y gêm yn erbyn y Scarlets gyda’r gwynt yn eu hwyliau. Heb os, mi fydd y Kingspan yn grochan o sŵn nos Wener.

 

Dydd Sadwrn 30 Tachwedd

Benetton v Gleision Caerdydd (15.00 – i’w weld am 22.30 ar nos Lun ar S4C)

Fydd colli gartref yn erbyn ail dîm Caerlŷr yn y Cwpan Her penwythnos diwethaf wedi siomi cefnogwyr Caerdydd, ac mi fyddan nhw’n ysu i weld ymateb gan eu tîm. Yn anffodus, dyw gêm Cymru heb ddod ar yr adeg gorau i John Mulvihill a’i dîm, gyda Dillon Lewis, Tomos Williams, Jarrod Evans, Josh Adams, Seb Davies ac Owen Lane yn methu allan ar y daith i Treviso i wynebu Benetton. Mae Hallam Amos a Shane Lewis-Hughes ar gael ar gyfer y gêm felly’r gobaith yw gweld nhw’n creu argraff i’r Gleision.

Wedi i Willis Halaholo, Nick Williams a Corey Domachowski i gyd ddioddef anafiadau difrifol penwythnos diwethaf hefyd, mae hynny wedi cyfyngu Mulvihill yn bellach fyth o safbwynt pwy sydd ar gael i chwarae. Yn erbyn tîm llawn chwaraewyr rhyngwladol yr Eidal, ni fydd hon yn gêm hawdd i’r ymwelwyr o bell ffordd – ond efallai ei fod yn gyfle i’r chwaraewyr ar ymylau’r garfan i wneud argraff.

 

Dreigiau v Zebre (17.15 – YN FYW ar S4C / LIVE on S4C)

Wedi iddynt sicrhau eu buddugoliaeth gyntaf oddi gartref yn y PRO14 ers pedair mlynedd yn ddiweddar yn erbyn Zebre, mi fydd y cefnogwyr cartref yn gobeithio gweld eu tîm yn ailadrodd y gamp nos Sadwrn – mewn gêm sy’n cael ei ddangos yn fyw ar S4C. Ond gyda sawl un o’u chwaraewyr rhyngwladol yn absennol, a sawl chwaraewr rhyngwladol wedi dychwelyd i garfan yr ymwelwyr ers ddiwedd Cwpan Rygbi’r Byd – mi fydd hon yn gêm dra gwahanol yn Rodney Parade y tro hwn.

Ond un peth mae Dean Ryan wedi helpu codi yn ystod ei amser byr yng Nghasnewydd hyd yma yw hunan hyder y tîm. Wedi dwy fuddugoliaeth yn olynol yn y Cwpan Her, mi fyddan nhw’n obeithiol o barhau gyda’u rhediad llwyddiannus, ac yn sicr, ni fyddan nhw ofn yr Eidalwyr. Mae colli’r cefnwr chwim Jordan Williams am y tymor yn ergyd sylweddol i’r tîm, ond mae Ryan wedi dangos hyd yma bod ‘na chwaraewyr ifanc addawol sy’n awyddus i greu argraff os gawn nhw’r cyfle – efallai dyma’r cyfle maen nhw wedi bod yn disgwyl amdano.

 

Gweilch v Cheetahs (19.35)

Am wythnos mae hi wedi bod yn y Liberty. Gyda’r wasg yn adrodd am ymddiswyddiad Allen Clarke, yn sicr mi fydd paratoadau i’r gêm nos Sadwrn yn erbyn y Cheetahs wedi cael eu heffeithio’n arw. Mi fyddai cefnogwyr yn tybio mai’r is-reolwyr, Carl Hogg, Matt Sherratt a Richie Pugh sydd wedi cymryd yr awenau’r wythnos yma, dan amgylchiadau hynod anodd.

Mae’r Osprey liaid wedi cael dechreuad hunllefus i’w tymor – dyw hynny ddim yn gyfrinach. Gydag anafiadau lu a sawl chwaraewr dewis cyntaf bant yng Nghwpan Rygbi’r Byd gyda Chymru, mae hi wedi bod yn gyfnod llwm iawn i’r rhanbarth, gan ennill dim ond un gêm yn unig ym mhob cystadleuaeth y tymor hwn hyd yma.

Ni fydd y Cheetahs yn gêm hawdd. Er tair colled yn eu tair gêm ddiwethaf oddi gartref, maen nhw wedi rhoi perfformiad da ym mhob gêm. Wedi seibiant dros y pythefnos diwethaf yn ystod ffenestr gemau Ewrop, mi fydden nhw’n cyrraedd y Gnoll yng Nghastell-nedd mewn hwyliau da ac yn barod i gymryd mantais o anrhefn llwyr y tîm cartref.

Un llygedyn o obaith i gefnogwyr y Gweilch yw gweld Nicky Smith, Bradley Davies a Scott Williams yn cael eu rhyddhau yn ôl i’r garfan, wedi peidio cael eu dewis gan Gymru. Gobeithio gall yr hen bennau helpu lusgo’r tîm at ganlyniad positif a chau pen ar y mwdwl ar wythnos i’w anghofio.

Share this article