Rownd 5 Guinness PRO14: Y diweddaraf o ranbarthau Cymru

Anna Egan
01 November 2019

Share this article

Rownd 5 Guinness PRO14: Y diweddaraf o ranbarthau Cymru

Dydd Gwener 1 Tachwedd

Leinster v Dreigiau

(19.35)

Ar ôl trechu’r tîm a gollodd yn rownd derfynol Guinness PRO14 y llynedd, bydd y Dreigiau yn anelu am fuddugoliaeth dros y tîm a enillodd y bencampwriaeth ar nos Wener, gyda gêm oddi cartref yn erbyn Leinster.

Bydd y llwyddiant gwych o 18 bwynt i 5 dros Glasgow Warriors penwythnos diwethaf yn sicr o roi gwynt yn hwyliau tîm Dean Ryan wrth iddynt deithio dros Fôr Iwerddon. Ar ôl gwella o anaf mewn amser i chwarae yn y gêm, Ollie Griffiths gipiodd y penawdau ar ôl perfformiad gwych yn y rheng ôl.

Mae chwarae yn erbyn Leinster yn yr RDS yn her enfawr i unrhyw dîm, ond gyda sawl un o’u chwaraewyr rhyngwladol dal yn gorffwys ar ôl Cwpan Rygbi’r Byd mae’r pencampwyr wedi enwi tîm dawnus, ond cymharol ddibrofiad ar gyfer nos Wener. Oes bosib gallai’r Dreigiau gymryd mantais?

Dydd Sadwrn 2 Tachwedd

Scarlets v Toyota Cheetahs

(15.00 – i’w weld am 15.40 ar ddydd Sul ar S4C)

Cafodd y Scarlets noson i’w anghofio yng Nghaeredin nos Sadwrn diwethaf, wrth iddyn nhw golli o 46 pwynt i 7. Gan ystyried y rhediad diguro roedden nhw arno ers dechrau’r tymor, roedd o’n ganlyniad annisgwyl i ddweud y lleiaf. Ond efallai bydd y gwersi gaiff eu dysgu yn sgil y grasfa yn profi’n werthfawr iawn i’r hyfforddwr newydd, Brad Mooar.

Sgarmesau symudol a chario corfforol – dyna oedd dau ran mawr o’r fformiwla syml welsom ni Caeredin yn rhoi ar waith. Ond er ei fod yn syml, yn amlwg roedd o’n hynod o effeithiol ac anodd i wrthsefyll.

Bydd y Cheetahs yn cynnig her wahanol y penwythnos yma. Er iddyn nhw ennill eu dwy gêm gyntaf yn gyfforddus iawn yn amodau sych Bloemfontein, mi fydden nhw’n debygol o wynebu gwynt a glaw trwm yng ngorllewin Cymru nos Sadwrn. Pa bynnag dîm fydd yn ymdopi orau yn yr amodau heriol yma fydd â’r siawns orau o ennill – efallai dylai’r Scarlets geisio dilyn esiampl Caeredin ar gyfer y gêm yma.

Gweilch v Connacht

(17.15 – YN FYW ar S4C / LIVE on S4C)

Colli yn erbyn Munster oedd hanes y Gweilch draw yn Cork penwythnos diwethaf, ond o dan yr amgylchiadau roedden nhw’n wynebu, doedd colli 28-12 ddim yn ganlyniad rhy siomedig. Mae’r anafiadau yn y garfan wedi pentyrru ers dechrau’r tymor i’r fath raddau nes bod sawl chwaraewr ifanc yn cael blas ar rygbi tîm cyntaf ychydig ynghynt na fydden nhw wedi’i ddisgwyl, ac roedd digon o ysbryd i’w weld yn y tîm yn ystod y golled.

Wrth iddynt baratoi i groesawu Connacht i’r Stadwim Liberty, mae’r hyfforddwr Allen Clarke wedi cael hwb amserol wedi i’r clo o Dde Affrica, Marvin Orie, lanio yn Abertawe i lenwi mewn ar gyfnod fenthyg tan y Nadolig. Y gobaith yw y bydd Orie, sydd â thri chap dros y Springboks, yn barod i gamu syth i’r adwy yn erbyn y Gwyddelod, gan ryddhau’r capten Dan Lydiate yn ôl i’r rheng ôl ar ôl iddo dreulio’r gemau diwethaf yn yr ail reng.

Gyda’u record cartref cryf, bydd y cefnogwyr yn gobeithio gweld perfformiad corfforol a phwrpasol gan y Gweilch. Mi fydd Connacht yn sicr o fod yn gystadleuol ym mhob ardal o’r gêm, felly mae’n debyg mai gêm dynn fydd ar y gweill o flaen camerâu S4C ar nos Sadwrn.

Gleision Caerdydd v Munster

(19.35 – i’w weld am 22.00 ar nos Lun ar S4C)

Ynghanol tywydd sobor Belfast, fe ddisgynnodd Gleision Caerdydd i mewn i’r trap o or-chwarae yn erbyn Ulster nos Wener ddiwethaf. Yn ildio cais yn gynnar ar ôl i gic Jarrod Evans gael ei tharo i lawr, roedd y Gleision ar y droed ôl o’r cychwyn cyntaf, ac er iddyn nhw frwydro’n ôl i mewn i’r gêm, doedd ganddyn nhw ddim byd i ddangos am eu hymdrechion ar ddiwedd yr 80 munud.

Mae hon yn gyfnod hollbwysig i’r Gleision. Wedi dechrau sâl i’r tymor diwethaf, roedd yna bwyslais mawr ar ddechrau’r tymor yma’n gryf er mwyn ceisio aros yn y frwydr am le yn rowndiau terfynol y Guinness PRO14 ar ddiwedd y tymor. Ond ers ennill eu gêm agoriadol yn erbyn y Southern Kings, mae’r Gleision wedi colli’r tair gêm ddiwethaf, gan dangos naïfrwydd tactegol. Dydi’r rhagolygon tywydd ddim yn argoeli’n dda ar gyfer gêm o rygbi chwim, felly mi fydd rhaid i’r Gleision ddangos ychydig mwy o naws ar sut i reoli gêm, os maen nhw eisiau trechu’r cochion o Cork.

Share this article