Rownd 20 Guinness PRO14

Harry Everett
12 April 2019

Share this article

Dydd Gwener 12 Ebrillshou

Rownd 20 Guinness PRO14

Southern Kings v Gweilch

(18.35 – gwyliwch y gêm YN FYW ar S4C)

Wedi buddugoliaeth wych yn Bloemfontein dros y Cheetahs y penwythnos diwethaf, mi fydd Allen Clarke a’r Gweilch yn anelu i ddychwelyd adref o dde Affrica yn ddiguro. Cawn weld sut hwyl maen nhw’n cael yn fyw ar Clwb Rygbi, ar S4C, am 6.25pm ar nos Wener. Fydd yr un tîm a gychwynnodd yn erbyn y Cheetahs yn dechrau ym mhort Elizabeth, oni bai am y prop Tom Botha, sy’n cyfnewid lle gyda Ma’afu Fia ar y fainc. Ac eto ar gyfer y gêm hon, mae’r blaenasgellwr rhyngwladol Dan Lydiate ar y fainc.

Er bod hi’n anhebygol iawn y byddai’r Gweilch yn gallu gorffen yn y tri safle uchaf, cafodd eu gobeithion o gipio’r pedwerydd safle hwb enfawr yr wythnos diwethaf wrth i Gleision Caerdydd ddychwelyd o Munster yn waglaw. Gyda’r ddau dîm yn mynd benben â’i gilydd ar Ddydd y Farn ar 27 Ebrill , sef gêm ola’r tymor, mae’r Gweilch yn gwybod fe allen nhw gipio pedwerydd gyda dwy fuddugoliaeth o’u dwy gêm olaf, a gyda hynny, y cyfle i gystadlu mewn gêm ail gyfle am le yng Nghwpan Pencampwyr Ewrop y tymor nesaf. Felly, mae digon dal yn y fantol i gefnogwyr y rhanbarth.

Dydd Sadwrn 13 Ebrill

Connacht v Gleision Caerdydd

(15.00 – gwyliwch y gêm gyfan ar S4C am 22.05 ar nos Lun)

Roedd digon i edmygu ym mherfformiad ymosodol tîm Gleision Caerdydd draw yn Cork penwythnos diwethaf yn erbyn Munster. Ond yn anffodus i’w cefnogwyr, fe ddaeth cryfder carfan Munster i’r amlwg yn yr ail hanner, wrth iddyn nhw droi’r gêm ar ei phen gyda’u eilyddion pwerus. Cyfle wedi’i fethu i’r Gleision.

Gyda dwy gêm yn weddill, y Gleision yw dal y prif obaith o gael un o rhanbarthau Cymru ym mhrif gystadleuaeth Ewrop y tymor nesaf. Er eu bod yn y pedwerydd safle, tu allan i’r tri uchaf, nhw sydd yn y sefyllfa orau, sydd efallai yn adrodd cyfrolau am sut dymor mae’r rhanbarthau wedi gael eleni. Ond, mae’r gobaith dal yn fyw i dîm John Mulvihill, ac mae disgwyl y bydd hon yn gêm a hanner rhwng y Gleision, a’r tîm maen nhw’n geisio gorchfygu yn y trydydd safle, Connacht. Er y sôn am ddyfodol Gareth Anscombe, mi fydd cyfrifoldeb mawr ar y maswr i lywio olwyr tanllyd eu tîm, yn efallai gêm bwysica’r tîm y tymor hwn.

Scarlets v Zebre

(17.15 – gwyliwch y gêm gyfan ar S4C am 15.45 ar ddydd Sul)

Wedi dwy flynedd o gyrraedd rownd derfynol y Guinness PRO14, gan ennill yn 2017 wrth gwrs, cafodd eu gobeithion o gyrraedd y trydydd safle yn olynol ei ddiweddu mwy neu lai’r penwythnos diwethaf. Ar ôl adeiladu mantais wych dros Gaeredin, fe gollodd y Sosban eu rheolaeth o’r gêm yn yr ail hanner, wrth i’r Albanwyr gryfhau a mynd ymlaen i gipio’r fuddugoliaeth. Bydd hynny’n sicr wedi gadael blas chwerw ar dafodau’r cefnogwyr gartref.

Gyda efallai gêm olaf y rhanbarth ym Mharc y Scarlets gyda Wayne Pivac wrth y llyw, y gobaith mwyaf realistig o achub eu tymor fydd i sicrhau’r pedwerydd safle, a’r gêm ail-gyfle Cwpan y Pencampwyr. Gyda dim ond Zebre a’r Dreigiau yn weddill, mi fydd y gorllewinwyr yn targedu dim byd ond 10 pwynt. Os gallen nhw wneud hynny, mi allai’r Scarlets fod yn chwarae ar brif lwyfan y cyfandir y tymor nesaf o leiaf. Ond mi fydd rhaid iddyn nhw roi dau berfformiad cyflawn dros 80 munud i gyflawni hynny.

Cheetahs v Dreigiau

(18.35)

Mae’r Dreigiau nawr wedi chwarae 43 gêm oddi cartref heb ennill, rhediad sydd yn mynd yn ôl at 2015. Fe ddangoson nhw gymeriad i achub gêm gyfartal yn erbyn y Southern Kings y penwythnos diwethaf, ond mae mynd ar eu hôl hi o gymaint yn y lle cyntaf yn dangos y diffyg hyder llwyr sydd yn eu carfan ar hyn o bryd.

Mae ganddyn nhw gyfle arall i gael gwared â’r record sâl yna nos Sadwrn, yn Bloemfontein. Fe ddangosodd y Gweilch y ffordd i drechu’r Cheetahs yr wythnos diwethaf, gyda digon o gario corfforol a lein amddiffynnol sydyn a digyfaddawd. Mi fyddai dychwelyd o Dde Affrica wedi colli dwywaith yn siom enfawr i’r cefnogwyr, felly mi fydd y chwaraewyr yn benderfynol o geisio manteisio ar wendidau’r tîm cartref. Does dim rhaid chwarae fel y Crysau Duon – fyddai un pwynt o fantais ar y chwiban olaf yn achos prin i Gwŷr Gwent i ddathlu’r tymor hwn.

 

Share this article