Rownd 17 Guinness PRO14: Y diweddaraf o ranbarthau Cymru

Adam Redmond
01 March 2019

Share this article

Rownd 17 Guinness PRO14: Y diweddaraf o ranbarthau Cymru

Dydd Sadwrn 2 Mawrth

Connacht v Gweilch

(14.45 – gwyliwch y gêm gyfan ar S4C am 15.45 ar ddydd Sul)

Mae cryn dipyn o ansicrwydd yn rhanbarthau Cymru ar hyn o bryd, wrth i Undeb Rygbi Cymru ystyried ail-strwythuro ar gyfer y dyfodol. Mae amheuon dros ddyfodol y Gweilch wedi ysgogi ymateb cryf gan y clwb ar y cae ac oddi arno. Colli oedd eu hanes yn erbyn Munster nos Wener ddiwethaf, ond fe ddangosodd y chwaraewyr ddigon o angerdd ac ysbryd i gadw’r gêm yn erbyn un o dimoedd gorau’r gynghrair, yn gystadleuol tan y chwiban olaf.

Ond ni fydd colled arwrol yn ddigon iddyn nhw’r penwythnos yma, wrth iddynt herio Connacht, un o’u prif gystadleuwyr am y tri safle uchaf. Gyda’r Gweilch yn eistedd yn y pumed safle, tri phwynt tu ôl i’r tîm o Galway, mi fyddai colled yn niweidiol dros ben i’w gobeithion o gipio’r trydydd safle. Bydd y prop penrhydd o Samoa, Jordan Lay, yn benderfynol o greu argraff yn ei gêm olaf dros y clwb cyn iddo ddychwelyd i’r Bristol Bears ar ôl cyfnod ar fenthyg.


Scarlets v Munster

(17.00 – gwyliwch y gêm YN FYW ar S4C)

Fonotia

Roedd y Scarlets yn edrych mwy fel y Scarlets ‘da ni ‘di arfer ei weld wrth iddynt sgubo’r Cheetahs o’r neilltu yn Llanelli penwythnos diwethaf. Roedd yr ymosod chwim a’r cyd-weithio esmwyth rhwng yr olwyr a’r blaenwyr yn ormod i’r tîm o Bloemfontein, wrth i’r Sosban hawlio buddugoliaeth hollbwysig sy’n eu cadw yn y ras am y tri safle uchaf. A hwythau yn y pumed safle gyda phum gêm yn weddill, ni allant fforddio ildio llawer mwy o bwyntiau i’r timoedd o’u hamgylch rhwng nawr â diwedd y tymor. Mae’n edrych yn debyg y bydd yr asgellwr Steff Evans yn colli allan y penwythnos yma ar ôl iddo ddioddef anaf i’w goes, ond mae gobaith o weld y blaen asgellwr, Will Boyde, yn holliach wrth iddo wella o gyfergyd.

Yn ymweld â Pharc y Scarlets y penwythnos yma, ar rediad o bum buddugoliaeth yn olynol yn y Guinness PRO14, mae arweinwyr Adran A, Munster. Fe ddaeth eu buddugoliaeth ddiweddaraf yn y Stadwim Liberty, yn erbyn y Gweilch nos Wener ddiwethaf, gyda’r cyn Scarlet, Tadgh Beirne, yn cael ei ddewis fel seren y gêm ar ôl perfformiad gwych arall. Mi fydd cefnogwyr y Sosban yn obeithiol na chaiff y clo gêm debyg ar ei ymddangosiad gyntaf yn ôl yn y gorllewin ers gadael yr haf diwethaf. Mi fydd y gêm yma i’w gweld yn fyw ar Clwb Rygbi am 16.45 ar nos Sadwrn.


Gleision Caerdydd v Southern Kings

(19.35 – gwyliwch y gêm gyfan ar S4C am 22.05 ar nos Lun)

Ar yr un diwrnod â buddugoliaeth angerddol Cymru dros Lloegr yn y Chwe Gwlad ddydd Sadwrn diwethaf, fe brofodd Gleision Caerdydd eu hysbryd wrth iddynt gipio buddugoliaeth wych yng Nghaeredin, ar ôl bod ar eu hôl hi am gyfnod hir. Fe godwyd nhw i’r trydydd safle yn sgil y llwyddiant, i gryfhau eu hymgais i gyrraedd y rowndiau terfynol ar ddiwedd y tymor.

Er eu bod ar waelod tabl Adran B, mae’r Southern Kings eisoes wedi edrych yn fygythiol wrth ymosod, gyda chefnwyr cyflym iawn yn eu carfan. Mae’r Gleision yn hoff o chwarae gêm agored, ond bydd rhaid iddynt ofalu rhag disgyn i’r trap o chwarae gêm gwbl rydd a di-strwythur. Bydd cicio cywir yn allweddol i sicrhau rheolaeth y tîm cartref, a bydd pwysau ar y ddeuawd ifanc, gyffroes, Jarrod Evans a Tomos Williams, i lywio eu tîm yn effeithiol.


Dydd Sul 3 Mawrth

Dreigiau v Ulster

(15.00)

Roedd y golled o 57 pwynt i saith oddi cartref yn erbyn Benetton ddydd Sadwrn diwethaf yn boenus iawn i gefnogwyr y Dreigiau. Roedd yr Eidalwyr wedi hawlio pwynt bonws ar ôl hanner awr yn unig, wrth iddynt ymestyn rhediad anffodus y Dreigiau o gemau oddi cartref heb fuddugoliaeth i 41 gêm. Roedd gweld y blaenasgellwr dylanwadol, Ollie Griffiths, yn dioddef anaf i’w fraich sy’n dod â’i dymor i ben, yn coroni prynhawn i’w anghofio i’r Gwŷr Gwent.

Ulster yw’r ymwelwyr i Rodney Parade ddydd Sul, ac un lle yn sicr fydd yn rhaid i’r Dreigiau dynhau yw eu hamddiffyn. Yn ogystal â Griffiths, mae’n edrych yn debyg y bydd James Benjamin yn colli allan yn sgil anaf. Ond mi fydd hyn yn rhoi cyfle i ddau chwaraewr ifanc, Taine Basham a Lennon Greggains, gamu i’r adwy yn y rheng ôl. Mae Ceri Jones hefyd yn gobeithio croesawu Hallam Amos a Leon Brown yn ôl o garfan Cymru, i ychwanegu ychydig mwy o brofiad i rengoedd ifanc y Dreigiau.

Share this article