Rownd 13 Guinness PRO14: Y diweddaraf o ranbarthau Cymru

Adam Redmond
04 January 2019

Share this article

Rownd 13 Guinness PRO14: Y diweddaraf o ranbarthau Cymru

Dydd Sadwrn 5 Ionawr

Gweilch v Gleision Caerdydd

(15.00 – gwyliwch y gêm gyfan ar S4C am 20.00 nos Sadwrn)

Yr hyn sydd wedi dod i’r amlwg dros y pythefnos diwethaf wrth wylio’r gemau darbi rhwng rhanbarthau Cymru yw bod gan bob un ohonynt y gallu i drechu ei gilydd bellach. Dyna pam mae mwyafrif y gemau hyd yma wedi bod yn rhai tynn, agos a chystadleuol. Mae’r her o geisio dyfalu pwy fydd yn ennill yn ychwanegu lot fawr at y cyffro wrth i ni edrych ymlaen at gemau’r penwythnos yma, gemau cyntaf 2019.
Gydag ychydig dros hanner tymor cynghrair Guinness PRO14 eisoes wedi mynd heibio, mae’r gynghrair wedi dechrau cymryd siâp.

Mae’r Gweilch yn eistedd yn y pedwerydd safle yn adran A, tra bod Gleision Caerdydd un safle ac un pwynt y tu ôl iddyn nhw. Felly wrth i’r timoedd baratoi i gwrdd yn y Liberty ddydd Sadwrn – gyda’r gêm gyfan i’w gweld ar S4C am 8.00pm y noson honno – mae’n ymddangos nawr y bydd hon yn gêm dyngedfennol yn nhymhorau’r ddau glwb.

Er bod Nicky Smith a Dan Lydiate wedi eu hanafu a ffaelu chwarae am rai wythnosau, mae carfan y Gweilch yn gyffredinol edrych yn gryf ar hyn o bryd, ac mi fyddan nhw’n benderfynol o brofi pwynt wedi iddyn nhw golli yn Rodney Parade y penwythnos diwethaf. Mae’r Gleision yn teithio i Abertawe yn llawn hyder wedi dwy fuddugoliaeth dros yr ŵyl. Mae sawl aelod o’r garfan yn dioddef o anafiadau, gyda Jarrod Evans, Samu Manoa, Jason Harries ac Aled Summerhill yn methu’r gêm ddydd Sadwrn, ond bydd cefnogwyr y Gleision yn obeithiol o weld Owen Lane yn dychwelyd.


Scarlets v Dreigiau

(17.15 – gwyliwch y gêm gyfan ar S4C am 15.45 brynhawn Sul ar S4C)

Roedd mis Rhagfyr 2018 yn un anodd iawn i’r Scarlets, wrth iddyn nhw golli pum gêm allan o bump. Ni fyddai llawer o bobl wedi rhagweld hynny. Mi fyddan nhw’n sicr felly’n ysu i droi’r rhod ar ddechrau Ionawr 2019 gyda buddugoliaeth. Mae anafiadau wedi cael cryn dipyn o effaith ar eu perfformiadau yn ddiweddar. Ond yn erbyn Gleision Caerdydd y penwythnos diwethaf, camgymeriadau, heb os, oedd yn gyfrifol am y golled. Wedi’r cyfan, y nhw oedd wedi cael y gorau o ran meddiant a thiriogaeth.

Mae ganddyn nhw sawl chwaraewr rhyngwladol yn y garfan, ac mi fydd cefnogwyr tîm y sosban yn disgwyl i’r hen bennau dynnu’r garfan at ei gilydd yn erbyn y Dreigiau ddydd Sadwrn. Ond mae rhestr anafiadau tîm Wayne Pivac yn dal i dyfu, gyda James Davies, Will Boyde a Kieron Fonotia yn dioddef anafiadau’r penwythnos diwethaf. Mae Pivac wedi cadarnhau y bydd Dan Jones yn dechrau fel maswr yn lle Hadleigh Parkes, tra bod dal marc cwestiwn dros ba bryd bydd Leigh Halfpenny yn holliach.

Mae’r Dreigiau wedi dangos gryn dipyn o dân yn eu perfformiadau ers i’r hyfforddwr dros dro, Ceri Jones, gymryd yr awenau ac fe gawson nhw fuddugoliaeth i’w chofio dros y Gweilch y penwythnos diwethaf. Mae Jones yn dweud bod y ddau berfformiad calonogol dros y pythefnos diwethaf wedi rhoi hwb i’r garfan, ac yn awgrymu hefyd y bydd chwaraewyr allweddol fel Nic Cudd, Tyler Morgan, Lewis Evans a Richard Hibbard yn dychwelyd. Er y byddan nhw’n wyliadwrus o’r Scarlets, mi fydd Gŵyr Gwent yn ffyddiog y gallan nhw fynd i Barc y Scarlets ac ychwanegu colled arall at rediad sâl y tîm cartref.

Share this article