Rownd 10 Guinness PRO14: Y diweddaraf o ranbarthau Cymru

Adam Redmond
30 November 2018

Share this article

Rownd 10 Guinness PRO14: Y diweddaraf o ranbarthau Cymru

Dydd Gwener 30 Tachwedd

Gweilch v Zebre (19.35)

North

Roedd ymweliad y Gweilch i Ddulyn nos Wener ddiwethaf yn un i’w anghofio, wrth iddyn nhw golli o 52 pwynt i saith yn erbyn y pencampwyr, Leinster. Fe lithrodd tîm Allen Clarke i lawr i’r bedwerydd safle yn Adran A yn sgil y golled.

Ond mae gan gefnogwyr y Gweilch may nag un rheswm i fod yn hyderus wrth i’w tîm groesawu Zebre i’r Liberty nos Wener. Y gyntaf yw bod perfformiadau cartref y tîm wedi bod yn gryf iawn, wedi iddyn nhw ennill pedwar o’u pump cartref hyd yma’r tymor hwn. Ond efallai yn bwysicach na hynny, mae disgwyl gweld rhai o’u chwaraewyr rhyngwladol, fel George North ac Adam Beard, yn dychwelyd i’r garfan.

Hwn yw’r gêm gyntaf mewn cyfnod prysur i ranbarthau Cymru, ac mi fydd y Gweilch yn benderfynol o ddechrau ar nodyn positif.


Dydd Sadwrn 1 Rhagfyr

Glasgow Warriors v Scarlets

(17.15 – yn fyw ar S4C)

Davies

Mae Scotstoun wedi bod yn gadarnle i’r Glasgow Warriors ers sawl tymor ac maen nhw wedi tanlinellu hynny gyda phedwar buddugoliaeth allan o bedwar yno yn y Guinness PRO14 y tymor yma. Gyda sawl un o chwaraewyr Yr Alban yn ôl yn garfan y Warriors y penwythnos yma, mi fydd hi’n her a hanner i’r Scarlets ddod â’r record ddiguro cartref yno i ben.

Ond mae’r Sosban yn teithio i’r gogledd mewn hwyliau da ar ôl buddugoliaeth gyfforddus dros Ulster penwythnos diwethaf. Bydd Wayne Pivac yn rhoi wythnos o orffwys i Ken Owens, Hadleigh Parkes, Gareth Davies a Leigh Halfpenny ar ôl eu Hydref llwyddiannus gyda Chymru.

Ond bydd disgwyl gweld sawl aelod arall o garfan Cymru, fel Ryan Elias, Wyn Jones, Jake Ball, Rhys Patchell a Steff Evans yn gwisgo crys coch y Scarlets ar nos Sadwrn o flaen camerâu Clwb Rygbi.


Ulster v Gleision Caerdydd

(15.00 – ar gael i’w gwylio yn llawn am 15.45 ar ddydd Sul ar S4C)

 

Gyda phedair buddugoliaeth a phum colled yn y Guinness PRO14 y tymor hwn hyd yma, mae’n rhaid i Gleision Caerdydd ganfod rywfaint o gysondeb os maen nhw am gyrraedd y gemau ail-gyfle ar ddiwedd y tymor hwn.

Er mai megis dechrau bydd Rhagfyr pan fydd y Gleision yn wynebu Ulster dydd Sadwrn, mae hon yn gêm bwysig yn ymgyrch y rhanbarth. Bydd cefnogwyr y Gleision yn gobeithio gweld ymateb cryf gan y tîm ar ôl perfformiad a chanlyniad siomedig yn erbyn Glasgow penwythnos diwethaf.

Er eu bod wedi derbyn crasfa ym Mharc y Scarlets penwythnos diwethaf, mi fydd Ulster yn cynnig her cwbl wahanol yn y Kingspan yr wythnos hon, gyda nifer o’u chwaraewyr rhyngwladol ymysg y garfan.

Gyda digon yn y fantol i’r ddau dîm, mi ddylai hon fod yn 80 munud gystadleuol dros ben gydag ambell i fflach o rygbi diddanol; yr enillwyr bydd y tîm â’r lefel cywirdeb uchaf.


Dreigiau v Leinster (17.15)

dragons

Roedd torf Rodney Parade ar eu traed i gymeradwyo amddiffyn cadarn y Dreigiau wrth i’r tîm sicrhau eu trydedd fuddugoliaeth o’r tymor nos Sadwrn diwethaf yn erbyn Caeredin. Ond, mi fydd y Gwŷr Gwent yn wynebu her dra wahanol nos Sadwrn yma, wrth i Leinster ymweld â Chasnewydd.

Y newyddion da, o safbwynt y Dreigiau, yw bod Leinster yn debygol o orffwyso sawl un o’u sêr rhyngwladol ar ôl Hydref hegar, hanesyddol iddyn nhw yn y crys gwyrdd. Y newyddion drwg yw bod nhw dal wedi medru rhoi hanner can pwynt ar y Gweilch penwythnos diwethaf gyda’r sêr yna’n absennol.

Mi fydd Bernard Jackman yn croesawu ychydig mwy o’i chwaraewyr rhyngwladol yn ôl i’r gad, megis y capten Cory Hill, Elliott Dee, Aaron Wainwright a Ross Moriarty, ond mi fydd hwn dalcen caled i’r tîm cartref.

Share this article