Rownd 6 Guinness PRO14: Darbis Rhanbarthau Cymru

Adam Redmond
04 October 2018

Share this article

Rownd 6 Guinness PRO14: Darbis Rhanbarthau Cymru

Dydd Sadwrn 6 Hydref

Scarlets v Gweilch (15.00 – ar gael i’w wylio yn llawn am 20.00 ar nos Sadwrn)

Mae’n anodd rhagweld un ai’r Scarlets neu’r Gweilch fydd â’r oruchafiaeth y penwythnos hwn yng ngêm darbi gyntaf y tymor Guinness PRO14 rhwng rhanbarthau Cymru. Ar ôl colli dwy o’u pum gêm agoriadol, mae’r Scarlets wedi cael dechrau digon sigledig i’r tymor. Ond yn sicr, bydd eu buddugoliaeth swmpus dros y Southern Kings y penwythnos diwethaf yn rhoi hwb i hyder y gorllewinwyr yn erbyn y Gweilch. Un ffactor bwysig yn llwyddiant y Scarlets penwythnos diwethaf oedd perfformiad y canolwr Jonathan Davies, a hynny yn ei gêm gyntaf o’r tymor ar ôl gwella o anaf. Sgoriodd y Llew ddau gais yn ystod yr 80 munud, gan ennill dros 108 medr gyda’r bel yn ei ddwylo.

Bydd gweld y blaenasgellwyr Will Boyde a Josh Macleod yn dychwelyd i’r garfan yn codi calonnau cefnogwyr y Scarlets, yn enwedig ar ôl i Springbok Uzair Cassiem gael ei wahardd am bythefnos penwythnos diwethaf. Edrychai’n debyg y bydd Leigh Halfpenny yn dychwelyd i’r garfan ar ôl methu’r gêm ddiwethaf, ond ni fydd y prop Rob Evans yn ôl, gan nad ydyw wedi gwella’n llwyr wedi anaf i’w ysgwydd.

Bydd y Gweilch yn teithio i Barc y Scarlets mewn hwyliau da. Mae tîm Allen Clarke wedi ennill pedwar o’u pum gêm agoriadol ac wedi dod â gwên yn ôl i wynebau’r cefnogwyr. Hyd yn hyn, maen nhw wedi edrych fel Gweilch y Gorffennol y tymor hwn. Gyda phac digyfaddawd, cryf ag olwyr chwim a peryglus rydym ni’n cael ein hatgoffa o gryfder y Gweilch oedd wedi mynd yn angof yn ddiweddar. Ond roedd y nodweddion manteisiol hyn yn sicr i’w weld yn eu buddugoliaeth oddi cartref yn Zebre y penwythnos diwethaf. Unwaith eto, roedd y capten Justin Tipuric yn sefyll allan, tra bod y mewnwr Aled Davies a’r maswr Sam Davies yn llywio’r chwarae yn wych.

Does dim anafiadau newydd i’r Gweilch ers penwythnos diwethaf. Ond ymysg y rhestr anafiadau hir dymor mae Scott Williams, sy’n colli’r cyfle i chwarae yn erbyn ei gyn-glwb.

Dyma gêm fwyaf y tymor i’r ddau ranbarth hyd yma. Gyda dros 10,000 o docynnau eisoes wedi ei werthu ar gyfer y gêm, mi fydd ‘na awyrgylch a hanner ym Mharc y Scarlets brynhawn dydd Sadwrn. 


Dreigiau v Gleision Caerdydd (17.15 – ar gael i’w wylio eto yn llawn ddydd Sul am 15.45 ar S4C)

Dyma gêm fydd y cefnogwyr cartref yn Rodney Parade yn ysu am ennill. Mae’n anodd dweud yn union ble mae’r Dreigiau arni ar eu datblygiad y tymor hwn. Ydyn, maen nhw wedi ennill dwy gêm Guinness PRO14 hyd yma, sydd cynifer â faint wnaethon nhw ennill drwy gydol y tymor diwethaf. Er hynny, pan iddynt gael eu trechu gan rhai o gewri’r gynghrair, maen nhw wedi parhau i ddangos calon ac ysbryd. Does dim cwestiwn am ymroddiad y tîm, ac mae eu hamddiffyn cadarn yn brawf o hynny. Ond mae’n rhaid iddyn nhw ganfod y sbarc greadigol a chadw gafael dynn arno os maen nhw eisiau bod yn fwy cystadleuol.

Mae amheuon dros ffitrwydd eu bachwr profiadol Richard Hibbard a’r maswr Arwel Robson ar gyfer y gêm y penwythnos hwn. Ond, ar nodyn positif, mi fydd Bernard Jackman yn dod â’i gapten Cory Hill yn ôl i’w garfan, ynghyd â Ross Moriarty, Ollie Griffiths ac, o bosib, Tyler Morgan.

Yn wahanol i’r Dreigiau, tydi Gleision Caerdydd heb gael unrhyw broblem yn tanio’r ymosod y tymor hwn. Yn ddau arf hynod beryglus, mae Jarrod Evans a Gareth Anscombe yn arwain y tîm o safle’r maswyr. Gall y ddau ddechrau symudiad a rhyddau eu holwyr peryglus ar unrhyw bryd. Ond un broblem sydd gan y Gleision y tymor hwn yw dangos rheolaeth o’r gêm, yn enwedig yn y tair gêm gyntaf pan wnaethon nhw ildio mantais gref a cholli yn munudau olaf y gêm. Ond ar ôl trechu Munster a’r Cheetahs ym Mharc yr Arfau dros y ddau benwythnos diwethaf, edrychai’n debyg fod yr hyfforddwr, John Mulvihill, wedi datrys y broblem, wrth i ni weld rheolaeth y tîm mewn gemau yn gwella.

Wedi i Nick Williams a Josh Navidi orffwys y penwythnos diwethaf, edrychai’n debyg y bydd y ddau yn dychwelyd i’r Gleision i helpu gwrthsefyll rheng-ôl bygythiol y Dreigiau. Bydd y frwydr rhwng y ddau reng-ôl yn hollbwysig wrth benderfynu pwy fydd yn hawlio’r fuddugoliaeth.

Share this article